Zverejnený dokument 26Co/12/2023 - Upovedomenie o termíne verejného vyhlásenia rozsudku zo dňa 10.7.2024