Zverejnený dokument Návrh rozpočtu - výdavky na rok 2024-2026