Zverejnený dokument Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík, pre SO 02 Zárubné múry

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
14.02.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
10.03.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík, pre SO 02 Zárubné múry
Anotácia dokumentu:
Súhlas s predĺžením termínu dokončenia stavby
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
prepojovacia_komunikacia_peres_lorincik_suhlas_vv.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 305,33 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.