Zverejnený dokument Úzmené rozhodnutie

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené od:
10.10.2019
Registratúrna značka:
20-2607-4/2018-Ľo
Autor dokumentov:
Mesto Spišská Nová Ves
Zverejnené do:
28.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
20-2607-4/2018-Ľo
Názov dokumentu:
Úzmené rozhodnutie
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom "Spišská Nová Ves - 9 krokov/E.1.2 Východ/časť"
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
10.10.2019
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
28.10.2019
Názov prílohy:
30. DEVEX VV.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 56,35 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
30. DEVEX situácia.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 471,21 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
30. DEVEX územné rozhodnutie.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 2,46 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.