Zverejnený dokument Obchodná verejná súťaž na uzatvorenie ná