Zverejnený dokument 17Ek/3365/2022 - Upovedomenie o začatí exekúcie Štefan Kuniček