Zverejnený dokument 16Csp/67/2024 - Oznámenie o podanej žalobe - podpísané pečaťou