Zverejnený dokument Opatrenia RÚVZGA pre DSS Košúty