Zverejnený dokument Oznámenie o začatí správneho konania - Andrej Hrnčár

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Hlohovec
Zverejnené od:
12.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Hlohovec
Zverejnené do:
23.09.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Oznámenie o začatí správneho konania - Andrej Hrnčár
Anotácia dokumentu:
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania - Andrej Hrnčár
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
GEN_0265bba5-9c5a-4d8b-bc8c-64929cc4a091.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 326,65 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.