Zverejnený dokument Informácia o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Žilina
Zverejnené od:
11.10.2018
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Žilina
Zverejnené do:
09.11.2018
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Informácia o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí
Anotácia dokumentu:
(3656) - Informácia o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
GEN_26795e6c-7e74-4281-bc3a-f69842aefa29
Typ a veľkosť:
file icon: application/x-zipzepf 268,49 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.