Zverejnený dokument Oznámenie o predaji nadbytočného majetku