Zverejnený dokument OZNAM-Doručenie Oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v meste Sečovce