Zverejnený dokument 10C/67/2022 - oznámenie VVR - podpísané pečaťou