Zverejnený dokument Oznámenie vo veci - údržba ochranného pásma vedeni