Zverejnený dokument 26Csp/43/2023 - oznámenie o VVR, T: 12.09.2023 - podpísané pečaťou