Zverejnený dokument Štatistické zisťovanie pracovných síl 2024