Zverejnený dokument 26Csp/84/2019 - Oznam o VVR 25.7.2023 - Pohotovosť, s.r.o. c/a Zlatica Semancová o zapl. 522,- € s prísl. - podpísané pečaťou