Zverejnený dokument Obchodná verejná suťaž na predaj pozemkov pre IBV v obci Vinodol

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Vinodol
Zverejnené od:
30.06.2020
Registratúrna značka:
UK1
Autor dokumentov:
Obec Vinodol
Zverejnené do:
31.08.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
VIN-882/119/2020-1008/2020
Názov dokumentu:
Obchodná verejná suťaž na predaj pozemkov pre IBV v obci Vinodol
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
OVS IBV Novohorská.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 1,62 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.