Zverejnený dokument Rozhodnutie ÚVZ SR o nariadení karanténneho opatre