Zverejnený dokument 5Csp/27/2024 - 5Csp/27/2024, Boris Polák, 08.10.1990, Oznámenie o VVR - podpísané pečaťou