Zverejnený dokument 28C/20/2023 - ÚT o doručení písomností - podpísané pečaťou