Zverejnený dokument 16Co/81/2023 - Oznámenie o VVR na 25.07.2024 - podpísané pečaťou