Zverejnený dokument Informácia MV SR - Elektronické hlásenia o narodení