Zverejnený dokument Petícia za rekonštrukciu cestnej infraštruktúry a chodníkov v lokalite ulíc Turgenevova, Milosrdenstva a Blesková

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
08.01.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
01.02.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Petícia za rekonštrukciu cestnej infraštruktúry a chodníkov v lokalite ulíc Turgenevova, Milosrdenstva a Blesková
Anotácia dokumentu:
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície za rekonštrukciu cestnej infraštruktúry a chodníkov v lokalite ulíc Turgenevova, Milosrdenstva a Blesková.
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
peticia_rekonstrukcia_chodnikov_turgenevova.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 417,41 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.