Zverejnený dokument Záverečný účet mesta Veľký Krtíš za rok 2017

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené od:
29.05.2018
Registratúrna značka:
A-10
Autor dokumentov:
Mesto Veľký Krtíš
Zverejnené do:
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Záverečný účet mesta Veľký Krtíš za rok 2017
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
Bežný rozpočet.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 216,03 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
BILANCIA AKTÍV A PÁSÍV MESTA VEĽKÝ KRTÍŠ .pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 302,58 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
MSKS Informatívna správa za rok 2017.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 2,29 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
Komentár k výdavkom.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 795,41 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
Hodnotiaca správa 2017.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 2,87 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
Komentár k príjmom.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 497,99 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
Kapitálový rozpočet.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 147,42 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.
Názov prílohy:
Dotácie kultúra, šport.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 1,14 MB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.