Zverejnený dokument 7Csp/112/2022 - ÚT o doručení písomností - podpísané pečaťou