Zverejnený dokument Bytový dom Tr.SNP 16,18,20 v Košiciach - zmeny stavby

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mesto Košice
Zverejnené od:
11.09.2019
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mesto Košice
Zverejnené do:
09.10.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Bytový dom Tr.SNP 16,18,20 v Košiciach - zmeny stavby
Anotácia dokumentu:
Kolaudačné rozhodnutie zmeny dokončenej stavby bytového domu Tr.SNP 16,18,20 v Košiciach, súpisné číslo 161, na pozemkoch registra „C“ číslo 14,15,16, katastrálne územie Terasa, v rozsahu zateplenie a odstránenie systémových porúch,
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
ber_tr_snp_16_18_20_roz_kr.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 360,83 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.