Zverejnený dokument UZNESENIA zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené od:
09.10.2019
Registratúrna značka:
UK1
Autor dokumentov:
Obec Plavé Vozokany
Zverejnené do:
08.10.2029
Číslo registratúrneho záznamu:
A-10
Názov dokumentu:
UZNESENIA zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
Typ dokumentu:
Elektronický úradný dokument
Anotácia dokumentu:
UZNESENIA ZO 6. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PLAVÝCH VOZOKANOCH 02.10.2019
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Úradná tabuľa orgánu verejnej moci
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
08.10.2019
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
08.10.2029
Názov prílohy:
Zverejnené uznesenia zo 6. riadneho zasadnutia OZ 02.10.2019.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 732,07 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.