Zverejnený dokument 10Csp/55/2022 - Oznámenie o verejnom vyhlásení rozsudku, sp. zn. 10Csp/55/2022, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group c/a Júlia Ladičová - podpísané pečaťou