Zverejnený dokument Referendum - Preberanie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií