Zverejnený dokument Oznámenie výsledku vybavenia petície PE/2019/4