Zverejnený dokument informácia o zverejnení emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu