Zverejnený dokument Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021-2025"