Zverejnený dokument Mesto Nová Baňa obchodnú verejnú súťaž na prevod v