Zverejnený dokument obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh na náj