Zverejnený dokument Návrh rozpočtu Mesta Rajec na roky 2023-2025