Zverejnený dokument Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu