Zverejnený dokument Rozhodnutie o predmete evidovania v KN

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Zverejnené od:
12.02.2019
Registratúrna značka:
KO-300/2019
Autor dokumentov:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Zverejnené do:
13.03.2019
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie o predmete evidovania v KN
Typ dokumentu:
Elektronický úradný dokument
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Typ obdobného zverejnenia:
Webové sídlo
Dátum začiatku obdobného zverejnenia:
Dátum ukončenia obdobného zverejnenia:
Názov prílohy:
KO_300_2019.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 230,82 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.