Zverejnený dokument 7Csp/4/2022 - ÚT VVR 16/5/2023 - podpísané pečaťou