Zverejnený dokument Opatrenia RÚVZGA - účinné od 09.10.2020