Zverejnený dokument 16Csp/63/2024 - oznámenie o VVR - podpísané pečaťou