Zverejnený dokument Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2021 - usmernenie