Zverejnený dokument EX 84/20 Dražobná vyhláška

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
JUDr. Stacho Chladný, exekútor
Zverejnené od:
30.06.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
JUDr. Stacho Chladný, exekútor
Zverejnené do:
11.11.2021
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
EX 84/20 Dražobná vyhláška
Typ dokumentu:
Iný elektronický dokument
Anotácia dokumentu:
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
SKMBT_28320063017060.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 275,38 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.