Zverejnený dokument zámer previesť majetok obce-osobitný zreteľ