Zverejnený dokument Oznámenie o odstávke elektrickej energie