Zverejnený dokument 7Csp/12/2022 - ÚT o doručení písomností - podpísané pečaťou