Zverejnený dokument Rozhodnutie 20945/5199/2019

Zverejňovateľ (Orgán verejnej moci):
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené od:
14.01.2020
Registratúrna značka:
Autor dokumentov:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zverejnené do:
12.02.2020
Číslo registratúrneho záznamu:
Názov dokumentu:
Rozhodnutie 20945/5199/2019
Anotácia dokumentu:
stavba: stavebné úpravy v byte č. 4, na 1. poschodí v bytovom dome Damborského 6, 8, Bratislava-DúbravkaSU-20945/5199/2019/S-25/St (251 kB) Dátum vyvesenia: 13.01.2020 Dátum zvesenia: 29.01.2020
Kontrolný súčet
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej žiadosti. Pred výpočtom kontrolného súčtu je potrebné vykonať kanonikalizáciu XML dokumentu.
Kanonikalizácia
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512
Hodnota
Názov prílohy:
20945.pdf
Typ a veľkosť:
file icon: application/pdf 245,12 kB
Kontrolný súčet je vypočítaný pomocou SHA512 a slúži pre overenie uloženej prílohy.