Zverejnený dokument výberové konanie na obsadenie funkcie: (Mesto Raje