Zverejnený dokument 11T/52/2022 - predv. obžalovaného THP 25/5/2023 - podpísané pečaťou