Zverejnený dokument Začatie vyvlastňovacieho konania pre stavbu